Klasické detektivní služby

  

Zjišťování (vyhledávání, zajišťování, shromažďování) skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Např. podle § 89 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád: „Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového důkazu. - Zde se jedná zejména v případy, kdy se policii nepodařilo shromáždit veškeré dostupné důkazní materiály, nebo případy, kdy je z jiných důvodů účelné si je vlastními silami a prostředky opatřit a předložit.

Zastupování osob při jednání s orgány činnými v trestním řízení, vč. vyhotovení a podání trestních oznámení a následné zastupování poškozených v trestním řízení (§ 50 a násl. zákona č. 141/1961 Sb., Trestní řád), ale i s dalšími orgány státní správy či jinými subjekty dle požadavků klienta.
Konzultace a pomoc při řešení nestandardních situací.
(osobám poškozených trestnou či jinou nezákonnou činností, osobám, které neví jak při řešení takto vzniklých situací správně postupovat, majitelům firem poškozených společníky nebo nekalou konkurencí, zaměstnancům poškozovaných jejich zaměstnavatelem na jejich právech apod)
Získávání informací o fyzických a právnických osobách, jejich spolehlivosti, serióznosti, majetkových poměrech.

Spolupráce s firmami při podezření z páchání tr. činnosti jejich zaměstnanců.

Dochází k odcizování majetku z Vaší firmy, krácení tržeb, neoprávněnému využívání firemních technických prostředků k osobní potřebě Vašich zaměstnanců, apod.? Začněte krystalizující problémy řešit hned při prvních signálech, že něco není v pořádku a nečekejte, až budete postaveni před hotovou věc - může být pozdě. S naší pomocí můžete předejít nejhoršímu. Jednotlivé případy řešíme způsobem, který nenaruší chod Vaší firmy a Vám sjedná patřičný respekt.

Lokalizace a deaktivace radiové techniky.
(vyhledávání prostorových odposlechů a dalších skrytých technických prostředků, včetně zajištění aktivní ochrany před nimi)

Speciální služby na přání klienta.
(bližší informace pouze na předem domluveném osobním jednání)

Služby spojené s vyhledáváním a pátráním po osobách a věcech, zjišťování totožnosti a pobytu osob.

Odešel, nebo zmizel náhle z Vašeho okolí někdo koho jste dobře znali, nebo Vám byl obzvláště blízký bez jakéhokoli vysvětlení? Nemůžete najít osobu, která Vám dluží a tím, že se zdržuje pro Vás na neznámém místě se vyhýbá dostát svým závazkům? I v těchto situacích jsme připraveni Vám pomoci, pokud dostaneme Vaši důvěru a k tomu potřebné základní informace.

Dohledávání a zajišťování předmětů leasingu.

Poradenská a konzultační činnost spojená s řešením osobní a objektové ochrany.

Hledáte odpověď na to jak dobře a spolehlivě zajistit byt, rodinný dům či chatu před vniknutím nepovolaných osob? I zde nabízíme pomoc, a to od vypracování konkrétního projektu až po realizaci bezpečnostního zajištění objektu. Pro firmy a společnosti, které pro zajištění svých objektů využívají za nemalé peníze služby bezpečnostních agentur, nabízíme rovněž poradenskou a konzultační činnost spojenou s prováděním skryté kontrolní činnosti výkonu služby pracovníků bezpečností agentury. V rámci zajištění osobní ochrany dokážeme v konkrétních případech navrhnout účelné, v praxi ověřené a pro Vás přijatelné bezpečnostní opatření.

Speciální služby při zajištění bezpečného a spolehlivého doručení významných zásilek, majících diskrétní charakter.
(b
ližší informace pouze na předem domluveném osobním jednání)